До Зірок про Красу

орі-Зоряниці,
єсть вас на Небі
три рідні сестриці,
четверта рождена (ім’ярек).
Ідіть ви, зберіть ви красу,
покладіть на рождену (ім’ярек).
Як ви ясні, красні
межи Зірками,
щоб я була така красна
межи дівками!

зОри-зорянЫци
есть вас на нЭби тры рИдни сэстрЫци
чэтвЭрта рождЭна (ваше имя)
идИть вы,збэрИть вы красУ
покладИть на рождЭну (ваше имя)
як вы яснИ,краснИ мЭжи зиркАмы
щоб я булА такА краснА мЭжи дивкАмы